Corcoran, Mary. 2021. „Populism, Scandal Management and State-Facilitated "covid-corruption" In the United Kingdom: Populizm, zarządzanie Skandalem I Facylitowana Przez państwo «korupcja covidowa» W Wielkiej Brytanii”. Archiwum Kryminologii, nr XLIII/2 (grudzień):39-61. https://doi.org/10.7420/AK2021.33.