Oldfield, Luke, i Alice Mills. 2022. „Adventures in Populist Discourse: Could a Solution to Penal Populism in New Zealand Be Hiding in Plain Sight? Przygody W Populistycznym Dyskursie: Czy rozwiązanie Problemu Populizmu Penalnego W Nowej Zelandii może Być Ukryte Na Widoku?”. Archiwum Kryminologii, nr XLIV/1 (lipiec):253-82. https://doi.org/10.7420/AK2021.30.