Włodarczyk-Madejska, Justyna, Maria Kopeć, i Gabriela Goździk. 2021. „O przestępczości cudzoziemców I przestępczości Wobec cudzoziemców W Polsce Na Podstawie Statystyki Policyjnej: Immigrants’ Crime and Victimization in Poland Based on Police Statistics”. Archiwum Kryminologii, nr XLIII/2 (grudzień):267-314. https://doi.org/10.7420/AK2021.17.