Stańdo-Kawecka, Barbara. 2021. „Populacja więzienna W Polsce W Pierwszym Roku Pandemii COVID-19: Prison Population in Poland in the First Year of the COVID-19 Pandemic”. Archiwum Kryminologii, nr XLIII/2 (grudzień):127-49. https://doi.org/10.7420/AK2021.21.