Woźniakowska-Fajst, Dagmara, i Katarzyna Witkowska-Rozpara. 2022. „How Neoclassical Criminology, Penal Populism and COVID-19 Helped to Escalate the Repressiveness of Criminal Law – the Case of Poland: Jak Kryminologia Neoklasyczna, Populizm Penalny I COVID-19 pomogły W zwiększeniu Represji Karnej W Polsce”. Archiwum Kryminologii, nr XLIV/1 (lipiec):77-106. https://doi.org/10.7420/AK2021.27.