Rodriguez Gutierrez, Daniela. 2022. „Elite Punitive Populism and Youth Justice Reform in Chile: Legitimizing a New Political Order: Populizm Penalny Elit a Reforma Wymiaru sprawiedliwości Dla Nieletnich W Chile: Legitymizacja Nowego porządku Politycznego”. Archiwum Kryminologii, nr XLIV/1 (lipiec):171-96. https://doi.org/10.7420/AK2021.25.