Hogg, Russell. 2022. „Rethinking Populism and Its Threats and Possibilities: Ponowne Zastanowienie Się Nad Populizmem – Jego Wyzwaniami I możliwościami”. Archiwum Kryminologii, nr XLIV/1 (lipiec):15-38. https://doi.org/10.7420/AK2021.22.