Matczak, Anna. 2021. „Czym Jest Miasto sprawiedliwości Naprawczej? What Is a Restorative City?”. Archiwum Kryminologii, nr XLIII/2 (grudzień):399-427. https://doi.org/10.7420/AK2021.19.