Lasocik, Zbigniew. 2021. „Is Research on Forced Labour at an ‘early stage’? Introduction to the Special Issue: Czy Badania Nad Pracą Przymusową Są rzeczywiście Na «wczesnym etapie»? Wprowadzenie Do Numeru Tematycznego”. Archiwum Kryminologii, nr XLIII/1 (maj):7-18. https://doi.org/10.7420/AK2021.10.