Lasocik, Zbigniew. 2021. „Forced Labour – Well-Hidden Mechanisms of Dependence and Enslavement: Praca Przymusowa – Ukryte Mechanizmy zależności I Zniewolenia”. Archiwum Kryminologii, nr XLIII/1 (maj):271-94. https://doi.org/10.7420/AK2021.05.