Arévalo Sánchez, Sebastián, Juan Pablo García Sepúlveda, i John Winterdyk. 2021. „Using Design Thinking and Innovation Camps to Combat Forced Labour: A Case Example: Myślenie Kreatywne I Obozy Innowacyjne, Jako Instrumenty Eliminowania Pracy Przymusowej - Studium Przypadku”. Archiwum Kryminologii, nr XLIII/1 (maj):249-70. https://doi.org/10.7420/AK2021.14.