Weatherburn, Amy. 2021. „What Is Labour Exploitation? The Belgian and British Experience: Co to Jest Praca Przymusowa? Doświadczenia Belgijskie I Brytyjskie”. Archiwum Kryminologii, nr XLIII/1 (maj):47-73. https://doi.org/10.7420/AK2021.09.