Musikawong, Sudarat, i Panida Rzonca. 2021. „Debt Bondage in Human Trafficking: US Agriculture and Thailand Fisheries Primed for Labour Exploitation: Niewola Za długi: Rolnictwo Stanów Zjednoczonych I rybołówstwo Tajlandii Gotowe Na Pracę Przymusową”. Archiwum Kryminologii, nr XLIII/1 (maj):169-93. https://doi.org/10.7420/AK2021.11.