Pavlović Vinogradac, Valentina. 2021. “‘It’s Not Worth It, it’s Just a bike’. Reporting Property Crimes in South-Eastern European Countries: „Nie Warto, to Tylko rower” – zgłaszanie przestępstw Przeciwko Mieniu W Krajach Europy Południowo-Wschodniej”. Archives of Criminology, no. XLII/2 (February):9-25. https://doi.org/10.7420/AK2020J.