Grzyb, Magdalena. 2020. „‘We Condemn Abusing Violence Against women’. The Criminalization of Domestic Violence in Poland: «Potępiamy nadużywanie Przemocy Wobec kobiet». O Kryminalizacji Przemocy Domowej W Polsce”. Archiwum Kryminologii, nr XLII/1 (wrzesień):163-83. https://doi.org/10.7420/AK2020I.