Klimczak, Joanna, and Maria Niełaczna. 2023. “Extreme Criminal Penalties - Death Penalty and Life Imprisonment in the Polish Penal and Penitentiary System: Skrajne Kary Kryminalne – Kara śmierci I dożywotniego więzienia W Polskim Systemie Karnym I Penitencjarnym”. Archives of Criminology, no. XLII/1 (February):225-52. https://doi.org/10.7420/AK2020F.