Jaworska-Wieloch, Anna, i Olga Sitarz. 2018. „Prawa Osadzonych W Praktyce Penitencjarnej W świetle Ustalonych porządków wewnętrznych Jednostek Penitencjarnych I Ich Konfrontacja Z Orzecznictwem ETPC”. Archiwum Kryminologii, nr XL (wrzesień):459-94. https://doi.org/10.7420/AK2018K.