Stępniak, Piotr. 2012. „Systemowa pozorność Resocjalizacji Penitencjarnej W świetle Badań Empirycznych. Propozycje Zmian”. Archiwum Kryminologii, nr XXXIV (styczeń):91-133. https://doi.org/10.7420/AK2012C.