Pratt, John, i Michelle Miao. 2019. „The End of Penal Populism : The Rise of Populist Politics: Koniec Populizmu Penalnego I Rozkwit Polityk Populistycznych”. Archiwum Kryminologii, nr XLI/2 (listopad):15-40. https://doi.org/10.7420/AK2019M.