PRATT, J.; GRZYB, M. Criminal justice in an age of populism: Introduction to the Special Issue: Karanie w czasach populizmu. Wprowadzenie do Numeru Specjalnego. Archiwum Kryminologii, [S. l.], n. XLIV/1, p. 5–13, 2022. DOI: 10.7420/AK2022.03. Disponível em: https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/article/view/3342. Acesso em: 7 paź. 2022.