MAHONEY, I.; TEAGUE, K.; LONG, M.; WINDER, B. Populist and vindictive constructions of sexual offending, pluralities of violence, and the implications for criminal and social justice: Populistyczne oraz mściwe konstrukcje przestępstwa seksualnego, większość względna przemocy, i implikacje dla sprawiedliwości karnej i społecznej. . Archiwum Kryminologii, [S. l.], n. XLIV/1, p. 123–145, 2022. DOI: 10.7420/AK2021.26. Disponível em: https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/article/view/2213. Acesso em: 27 wrz. 2022.