WOŹNIAKOWSKA-FAJST, D.; WITKOWSKA-ROZPARA, K. How neoclassical criminology, penal populism and COVID-19 helped to escalate the repressiveness of criminal law – the case of Poland: Jak kryminologia neoklasyczna, populizm penalny i COVID-19 pomogły w zwiększeniu represji karnej w Polsce. Archiwum Kryminologii, [S. l.], n. XLIV/1, p. 77–106, 2022. DOI: 10.7420/AK2021.27. Disponível em: https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/article/view/2210. Acesso em: 24 wrz. 2022.