SITARZ, O. Protection of Christian values – penal populism or a rational decision on criminalization? Ochrona wartości chrześcijańskich – populizm penalny czy racjonalna decyzja kryminalizacyjna?. Archiwum Kryminologii, [S. l.], n. XLIV/1, p. 39–76, 2022. DOI: 10.7420/AK2021.20. Disponível em: https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/article/view/2199. Acesso em: 3 paź. 2022.