LASOCIK, Z. Is research on forced labour at an ‘early stage’? Introduction to the Special Issue: Czy badania nad pracą przymusową są rzeczywiście na „wczesnym etapie”? Wprowadzenie do Numeru tematycznego. Archiwum Kryminologii, [S. l.], n. XLIII/1, p. 7–18, 2021. DOI: 10.7420/AK2021.10. Disponível em: https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/article/view/2118. Acesso em: 5 paź. 2022.