LASOCIK, Z. Forced labour – well-hidden mechanisms of dependence and enslavement: Praca przymusowa – ukryte mechanizmy zależności i zniewolenia. Archiwum Kryminologii, [S. l.], n. XLIII/1, p. 271–294, 2021. DOI: 10.7420/AK2021.05. Disponível em: https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/article/view/2058. Acesso em: 17 sie. 2022.