WINDT, S. The unspoken phenomenon: Forced labour in Hungary: Przemilczane zjawisko: praca przymusowa na Węgrzech. Archives of Criminology, [S. l.], n. XLIII/1, p. 119–141, 2021. DOI: 10.7420/AK2021.03. Disponível em: https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/article/view/2039. Acesso em: 29 nov. 2021.