PAVLOVIĆ VINOGRADAC, V. ‘It’s not worth it, it’s just a bike’. Reporting property crimes in South-eastern European countries: „Nie warto, to tylko rower” – zgłaszanie przestępstw przeciwko mieniu w krajach Europy Południowo-Wschodniej. Archives of Criminology, [S. l.], n. XLII/2, p. 9–25, 2021. DOI: 10.7420/AK2020J. Disponível em: https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/article/view/2009. Acesso em: 29 nov. 2021.