KLIMCZAK, J.; NIEŁACZNA, M. Extreme criminal penalties - death penalty and life imprisonment in the Polish penal and penitentiary system: Skrajne kary kryminalne – kara śmierci i dożywotniego więzienia w polskim systemie karnym i penitencjarnym. Archives of Criminology, [S. l.], n. XLII/1, p. 225–252, 2023. DOI: 10.7420/AK2020F. Disponível em: https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/article/view/1944. Acesso em: 23 jun. 2024.