BUCZKOWSKI, K.; WIKTORSKA, P. Crime in the subsequent adult life of former juvenile offenders. Selected aspects of the impact of political transformation in Poland on a return to delinquency by adults who were juvenile delinquents in the 1980s and 2000s: Przestępczość w losach życiowych dorosłych – dawnych nieletnich sprawców czynów karalnych. Wybrane aspekty wpływu transformacji ustrojowej w Polsce na powrotność do przestępczości nieletnich z lat 80. i 2000. Archives of Criminology, [S. l.], n. XLII/1, p. 97–115, 2023. DOI: 10.7420/AK2020K. Disponível em: https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/article/view/1940. Acesso em: 23 jun. 2024.