Sitarz, O., & Bek, D. (2014). Mediacja z udziałem małoletniego - zagadnienia wiktymologiczne. Archiwum Kryminologii, (XXXVI), 363–387. https://doi.org/10.7420/AK2014M