Kudlak, G. (2014). Terapia uzależnień od środków odurzających i psychotropowych w warunkach więziennych, w kontekście przeciwdziałania prizonizacji. Archiwum Kryminologii, (XXXVI), 259–278. https://doi.org/10.7420/AK2014H