Niełaczna, M. (2014). "Człowiek w akwarium" - postępowanie z więźniami "niebezpiecznymi" w oddziałach o specjalnych zabezpieczeniach. Archiwum Kryminologii, (XXXVI), 163–225. https://doi.org/10.7420/AK2014F