Stępniak, P. (2014). Dylematy pracy penitencjarnej z więźniami odbywającymi skrajnie długie kary pozbawienia wolności. Archiwum Kryminologii, (XXXVI), 133–162. https://doi.org/10.7420/AK2014E