Szymanowska, A. (1982). Sprawcy zagarnięć mienia społecznego znacznej wartości (w świetle danych z akt sądowych oraz wyników badań psychologicznych). Archiwum Kryminologii, (VIII-IX), 447–473. https://doi.org/10.7420/AK1982L