Kossowska, A., Krawczyk, J., & Rzeplińska, I. (1995). Zachowania dewiacyjne młodzieży w Warszawie w 1993 r. (badania typu self-report). Archiwum Kryminologii, (XXI), 81–103. https://doi.org/10.7420/AK1995C