Wieczorek, Łukasz, & Lasocik, Z. (2021). Legal and social implications of sexual services other than prostitution: Prawne i społeczne konsekwencje usług seksualnych innych niż prostytucja. Archiwum Kryminologii, (XLII/2), 133–174. https://doi.org/10.7420/AK2020U