Pratt, J., & Grzyb, M. (2022). Criminal justice in an age of populism: Introduction to the Special Issue: Karanie w czasach populizmu. Wprowadzenie do Numeru Specjalnego. Archiwum Kryminologii, (XLIV/1), 5–13. https://doi.org/10.7420/AK2022.03