Szymanowska, A. (2002). Więźniowie młodociani poddani systemowi programowanego oddziaływania na podstawie badań psychologiczno-kryminologicznych. Archiwum Kryminologii, (XXVI), 53–100. https://doi.org/10.7420/AK2001-2002C