Sitarz, O., & Sołtysiak-Blachnik, A. (2006). Wiktymologiczny obraz handlu ludźmi i niewolnictwa na tle prawa międzynarodowego i polskiego prawa karnego. Archiwum Kryminologii, (XXVIII), 367–374. https://doi.org/10.7420/AK2005-2006X