Dziekański, P. (2021). Kryminologiczne uwarunkowania nadużywania tymczasowego aresztowania: Criminological determinants of the overuse pre-trial detention. Archiwum Kryminologii, (XLIII/2), 375–397. https://doi.org/10.7420/AK2021.37