Wiktorska, P. (2021). Zmiany w kontrolowaniu przemocy domowej – aspekty prawne, kryminologiczne i społeczne: Changes in controlling domestic violence – legal, criminological and social aspects. Archiwum Kryminologii, (XLIII/2), 243–266. https://doi.org/10.7420/AK2021.36