Mierzwińska-Lorencka, J. (2021). Wymiar sprawiedliwości wobec nieletnich w krajach skandynawskich: Juvenile justice in Scandinavia. Archiwum Kryminologii, (XLIII/2), 347–374. https://doi.org/10.7420/AK2021.35