Sitarz, O. (2008). Culture defence a polskie prawo karne. Archiwum Kryminologii, (XXIX-XXX), 643–652. https://doi.org/10.7420/AK2007-2008AX