Sitarz, O., & Jaworska-Wieloch, A. (2017). Prawo do praktyk religijnych osób osadzonych w areszcie śledczym i odbywających karę pozbawienia wolności w teorii i praktyce penitencjarnej. Archiwum Kryminologii, (XXXIX), 117–148. https://doi.org/10.7420/AK2017D