Kowalczyk, M. (2021). Kobiety zabójczynie. Oblicza wybranych zbrodni dokonywanych przez kobiety: Female killers. Faces of selected crimes committed by women. Archiwum Kryminologii, (XLIII/2), 195–242. https://doi.org/10.7420/AK2021.34