Lasocik, Z. (2021). Świadomość społeczna jako czynnik efektywnego eliminowania handlu ludźmi w Polsce: Social awareness as a factor of effective elimination of human trafficking in Poland. Archiwum Kryminologii, (XLIII/2), 91–126. https://doi.org/10.7420/AK2021.32