Corcoran, M. (2021). Populism, scandal management and state-facilitated "covid-corruption" in the United Kingdom: Populizm, zarządzanie skandalem i facylitowana przez państwo „korupcja covidowa” w Wielkiej Brytanii. Archiwum Kryminologii, (XLIII/2), 39–61. https://doi.org/10.7420/AK2021.33