Włodarczyk-Madejska, J., Kopeć, M., & Goździk, G. (2021). O przestępczości cudzoziemców i przestępczości wobec cudzoziemców w Polsce na podstawie statystyki policyjnej: Immigrants’ crime and victimization in Poland based on police statistics. Archiwum Kryminologii, (XLIII/2), 267–314. https://doi.org/10.7420/AK2021.17