Stańdo-Kawecka, B. (2021). Populacja więzienna w Polsce w pierwszym roku pandemii COVID-19: Prison population in Poland in the first year of the COVID-19 pandemic. Archiwum Kryminologii, (XLIII/2), 127–149. https://doi.org/10.7420/AK2021.21