Mahoney, I., Teague, K., Long, M., & Winder, B. (2022). Populist and vindictive constructions of sexual offending, pluralities of violence, and the implications for criminal and social justice: Populistyczne oraz mściwe konstrukcje przestępstwa seksualnego, większość względna przemocy, i implikacje dla sprawiedliwości karnej i społecznej . Archiwum Kryminologii, (XLIV/1), 123–145. https://doi.org/10.7420/AK2021.26